Katrijn Brenning, oprichter en coördinator van PIT-TIG, studeerde in 2008 af als klinisch psychologe aan Universiteit Gent.

 

In 2012 behaalde ze de titel Doctor in de psychologie met haar onderzoek 'Psychologische processen in het ontstaan en voortbestaan van depressieve klachten'. Tijdens haar loopbaan aan de universiteit was ze ook steeds actief als klinisch psycholoog binnen het Universitair Psychologisch Centrum.

Momenteel is Katrijn nog steeds werkzaam als postdoctoraal onderzoeker en professor aan de universiteit. Dit in combinatie met haar functie als psycholoog en coördinator van groepspraktijk PIT-TIG.

 

Katrijn is een erkend klinisch psychologe, met een bijkomende 3-jarige opleiding cognitieve gedragstherapie. Sessies voor kinderen en jongeren worden door de meeste mutualiteiten deels terugbetaald. Verdere informatie omtrent terugbetaling vindt u hierErkenningsnummer psychologencommissie: 852108699.

IMG_2637_Site_edited_edited.jpg

Leen Slootmaeckers heeft meer dan 15 jaar ervaring in het psychotherapeutisch werken met volwassenen, jongeren en kinderen. Leen is creatief therapeut. Bijkomend volgde ze een postgraduaat autisme spectrumstoornissen, een opleiding LSCI (life space crisis intervention), een basisopleiding experiëntiële en ontwikkelingsgerichte psychotherapie, en een specialisatieopleiding kinderen en jongeren therapie bij PSY10  (incl speltherapie). Leen blijft zich ook op heden bijscholen aan de hand van een 4 jarige opleiding ‘integratieve psychotherapie’.

Op dit moment is Leen ook nog werkzaam in de gemeenschapsinstelling ‘De Zande’ waar ze jongeren begeleidt die geplaatst zijn door de jeugdrechter.

Tot slot is Leen ook docente kinderyoga waardoor technieken vanuit deze discipline kunnen worden ingezet tijdens de therapie met kinderen. 

 

Freija Vanneste is erkend klinisch psycholoog en cognitief gedragstherapeut i.o. Ze gaat zowel aan de slag met volwassenen, kinderen, jongeren en hun ouders. Ze richt zich hierbij vooral op gedrags- en emotionele moeilijkheden en ontwikkelingsstoornissen (ASS, AD(H)D,...). 
De afgelopen jaren volgde Freija verschillende korte en langdurige opleidingen rond de thema’s ouderschap na scheiding, nieuwe autoriteit en geweldloos verzet en Acceptance and Commitment Therapy bij kinderen en jongeren. Ze volgde tevens een opleiding tot slaapcoach bij kinderen en jongeren en de expertenopleiding hoogbegaafdheid bij Hoogbloeier. 

Freija deed ervaring op als psychologe in het revalidatiecentrum Overleie binnen de diensten ADHD en ASS. Daarnaast was ze 10 jaar werkzaam als justitieassistente. Momenteel is Freija naast haar functie bij PIT-TIG werkzaam als psychologe in het Centrum voor Ambulante Revalidatie Accent waar ze instaat voor zowel diagnostiek als therapie bij kinderen met ASS en ADHD.

Freija is lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP), van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP) en van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT).
Haar erkenningsnummer bij de psychologencommissie is 862119388.

IMG_2295.jpg

Esther De Craemer is erkend klinisch psycholog. Ze richt zich voornamelijk op (jong)volwassenen met klachten zoals angst, burn-out, depressie, stress, vermoeidheidsklachten, ook gecombineerd met fysieke klachten. In het verleden bood ze in UZ Leuven psychologische ondersteuning aan mensen met chronische lichamelijke ziektes.

 

Naast haar functie bij pit-tig is Esther ook werkzaam als praktijkassistent aan Kulak.

 

Erkenningsnummer psychologencommissie: 952123187.

Foto_Esther.jpg

Joline Delaere is erkend klinisch psycholoog en schoolt zich steeds bij via korte en langdurige opleidingen, waaronder de 1-jarige opleiding traumaverwerking. Ze werkt met (jong)volwassenen waarbij ze zich richt op depressie- en angstklachten, trauma, interpersoonlijke problemen, negatief zelfbeeld, problemen met hevige emoties, burn-out en andere stressgerelateerde klachten.

 

In het verleden bood Joline ook psychologische ondersteuning in het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge bij zowel jongeren als volwassenen. Naast haar functie bij Groepspraktijk PIT-TIG is Jolien op heden werkzaam in het Psychiatrisch Centrum Carus op de dienst voor complex trauma en identiteitsstoornissen. 

 

Erkenningsnummer psychologencommissie: 952122388.

IMG-20190423-WA0012.jpg

Hilde Debuyck is klinisch orthopedagoog (master gezinspedagogiek) en heeft meer dan 30 jaar ervaring in het ortho-agogisch en opvoedingsondersteunend werken met kinderen, volwassenen en hun context.

 

Hilde schoolt zich voortdurend bij via opleiding rond diverse thema’s zoals ASS/autisme, gedrags- en psychische problematiek, emotionele ontwikkeling (DoŠen) en hechting. Momenteel ligt de focus binnen vorming op ‘emotionele ontwikkeling’ en ‘drienamiek’ (werken met de context).

Naast haar functie binnen Groepspraktijk PIT-TIG is Hilde werkzaam als stafmedewerker agogische zorg in Kerckstede vzw, een voorziening die ressorteert onder het VAPH. Hilde geeft ook vorming en coaching aan medewerkers over autisme, hechting en externaliserend gedrag.

Hilde is lid van de VVO (Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen) en is erkend als klinisch orthopedagoog.  Visumnummer: 288622

Foto.jpg

Julie Vandesonneville is erkend klinisch psychologe alsook bachelor in de orthopedagogie.

 

Julie richt zich op kinderen, jongeren en jongvolwassenen met psychologische klachten zoals angst, stress, negatief zelfbeeld, studieproblemen, gedragsmoeilijkheden, ontwikkelingsstoornissen (ASS, AD(H)D,...) en eetstoornissen. Via korte en langdurige opleidingen schoolt ze zich voortdurend bij. Eerder volgde ze opleiding in de detectie en behandeling van eetstoornissen (Eetexpert), emotioneel eten (Eetexpert), faalangst en creatieve therapie.

 

Naast haar functie bij PIT-TIG is Julie ook werkzaam in het Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) De Klinker te Ieper waar ze instaat voor zowel diagnostiek als therapie bij kleuters en lagereschoolkinderen.

 

Tevens is zij lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP) en de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP).

 

Erkenningsnummer psychologencommissie: 952126968

Visumnummer FOD gezondheidszorgberoep: 310423

IMG_20200812_102542.jpg

Elizabeth Se is erkend klinisch psycholoog en werkt met (jong)volwassenen en ouderen waarbij ze zich richt op depressieve gevoelens, angstklachten, stress, negatief zelfbeeld, vermoeidheid en het omgaan met cognitieve- en/of lichamelijke klachten.

 

In het verleden werkte Elizabeth in het revalidatiecentrum NAH in Turnhout. Daar stond ze in voor de cognitieve training en psychologische begeleiding van volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel.

Elizabeth schoolt zich voortdurend bij en volgt op heden de interuniversitaire permanente vorming Eerstelijns Psychologische Zorg (ELP).

Visumnummer: 307748

B886EA33-1818-43E7-A44A-8A3E7FD11764-334