top of page

 

Katrijn Brenning, oprichter en coördinator van PIT-TIG, studeerde in 2008 af als klinisch psychologe aan Universiteit Gent.

 

In 2012 behaalde ze de titel Doctor in de psychologie met haar onderzoek 'Psychologische processen in het ontstaan en voortbestaan van depressieve klachten'. Tijdens haar loopbaan aan de universiteit was ze ook steeds actief als klinisch psycholoog binnen het Universitair Psychologisch Centrum.

Momenteel is Katrijn nog steeds werkzaam als professor aan de universiteit. Dit in combinatie met haar functie als psycholoog en coördinator van groepspraktijk PIT-TIG.

 

Katrijn is een erkend klinisch psychologe, met een bijkomende 3-jarige opleiding cognitieve gedragstherapie. Sessies voor kinderen en jongeren worden door de meeste mutualiteiten deels terugbetaald. Verdere informatie omtrent terugbetaling vindt u hier. Erkenningsnummer Erkenningsnummer psychologencommissie: 852108699.

Visumnummer FOD gezondheidszorgberoep: 265 211

IMG_2637_Site_edited_edited.jpg

Leen Slootmaeckers heeft meer dan 15 jaar ervaring in het psychotherapeutisch werken met volwassenen, jongeren en kinderen. Leen is creatief therapeut. Bijkomend volgde ze een postgraduaat autisme spectrumstoornissen, een opleiding LSCI (Life Space Crisis Intervention), een basisopleiding experiëntiële en ontwikkelingsgerichte psychotherapie, en een specialisatieopleiding kinderen en jongeren therapie bij PSY10  (incl speltherapie). Leen blijft zich op heden ook bijscholen aan de hand van een 4 jarige opleiding ‘integratieve psychotherapie’.

Leen deed ook ervaring op door haar werk in de gemeenschapsinstelling ‘De Zande’ waar ze lange tijd jongeren heeft begeleid die zijn geplaatst door de jeugdrechter. Op heden is Leen werkzaam in het Leersteuncentrum NOW! waar ze kinderen en jongeren ondersteunt op school.

Tot slot is Leen ook docente kinderyoga waardoor technieken vanuit deze discipline kunnen worden ingezet tijdens de therapie met kinderen. 

Esther Vynckier is een erkend klinisch psycholoog. Ze werkt met kinderen en jongeren en hun ouders.

Esther richt zich op kinderen en jongeren met psychologische klachten zoals ontwikkelingsstoornissen (ASS, AD(H)D,…), angst, stress, negatief zelfbeeld, psychosomatische klachten en gedragsmoeilijkheden. Via korte en langdurige opleidingen schoolt ze zich voortdurend bij.

Naast haar functie bij PIT-TIG is Esther ook werkzaam in het vrij CLB te Ieper waar ze kinderen uit de basisschool begeleidt.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 972134587
Visumnummer FOD gezondheidszorgberoep: 347542

foto website.jpg

Hilde Debuyck is klinisch orthopedagoog (master gezinspedagogiek) en heeft meer dan 30 jaar ervaring in het ortho-agogisch en opvoedingsondersteunend werken met kinderen, volwassenen en hun context.

 

Hilde schoolt zich voortdurend bij via opleiding rond diverse thema’s zoals ASS/autisme, gedrags- en psychische problematiek, emotionele ontwikkeling (DoŠen) en hechting. Momenteel ligt de focus binnen vorming op ‘emotionele ontwikkeling’ en ‘drienamiek’ (werken met de context).

Naast haar functie binnen Groepspraktijk PIT-TIG is Hilde werkzaam als stafmedewerker agogische zorg in Kerckstede vzw, een voorziening die ressorteert onder het VAPH. Hilde geeft ook vorming en coaching aan medewerkers over autisme, hechting en externaliserend gedrag.

Hilde is lid van de VVO (Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen) en is erkend als klinisch orthopedagoog.  Visumnummer: 288622

Foto.jpg

Gitte Moerkerke is erkend klinisch psycholoog en cognitief gedragstherapeut i.o. Haar passie ligt bij het bieden van ondersteuning voor volwassenen die met diverse uitdagingen te maken hebben, variërend van angst- en stemmingsklachten, burn-out, impulscontrole, rouw, trauma en persoonlijkheidsstoornissen.

Naast haar betrokkenheid bij PIT-TIG, is Gitte ook werkzaam bij het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Zuid Oost-Vlaanderen. Hier begeleidt ze individuen die worstelen met ernstige psychische en/of psychiatrische problemen.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 982132215

Visumnummer FOD gezondheidszorgberoep: 348598

Foto Gitte.jpeg

Elizabeth Se is een erkend klinisch psycholoog en werkt voornamelijk met (jong)volwassenen. Ze richt zich op depressieve gevoelens, angstklachten, stress, negatief zelfbeeld, vermoeidheid en het omgaan met cognitieve- en/of lichamelijke klachten.

In het verleden werkte Elizabeth binnen de KU Leuven campus Kulak als studentenpsycholoog, waarbij ze zich richtte op zowel individuele als groepstherapieën.

Naast haar functie bij Groepspraktijk PIT-TIG, is Elizabeth werkzaam aan het UZ Gent (afdeling NMRC). Ze staat in voor de psychologische begeleiding van kinderen en volwassenen met een neuromusculaire aandoening.

Elizabeth schoolt zich voortdurend bij en rondde de interuniversitaire permanente vorming eerstelijns psychologische zorg (ELP) af.

 

Erkenningsnummer psychologencommissie: 962128988

B886EA33-1818-43E7-A44A-8A3E7FD11764-3348F419-4D28-479C-A42B-F949E2FB9603.JPG

Käbi Van Den Hoeck is erkend klinisch psychologe en heeft ervaring in het werken met zowel kinderen als volwassen. Ze richt zich hierbij op psychologische klachten zoals angst, depressie, negatief zelfbeeld, ontwikkelingsstoornissen (ASS, AD(H)D…) en complexe rouw. Daarnaast heeft Käbi ook expertise in het werken met stress- en burnout gerelateerde klachten bij volwassenen. 

 

Käbi voltooide haar stage bij CAR Overleie Kortrijk op de dienst NAH en ontwikkelde hierdoor ook kennis omtrent niet-aangeboren hersenletsels bij zowel kinderen als volwassenen. Via korte en langdurige opleidingen schoolt ze zich verder bij.

 

Erkenningsnummer psychologencommissie: 982139270

Visumnummer FOD gezondheidszorgberoep: 404191

Kabi_edited.jpg
bottom of page