top of page

Groepspraktijk

     PIT-TIG

Eerste gesprek?

U kan telefonisch of via e-mail contact opnemen met Groepspraktijk PIT-TIG om een afspraak te maken.

Binnen een veilig kader gesteund op het beroepsgeheim wordt tijdens een eerste sessie geluisterd naar de reden(en) van uw komst, uw twijfels, vragen en verwachtingen.

Daarnaast wordt er informatie gegeven over de mogelijke verdere manier van werken.

Betaling & afspraken

Betaling gebeurt na elke sessie. De prijs voor een consultatie (50 minuten) is €65.*

Duur

Hoe het therapieproces verloopt en hoe lang een therapie duurt is bij elke begeleiding verschillend. Onze visie: 'zo kort als mogelijk, zo lang als nodig'.

U beslist natuurlijk finaal de duurtijd.

*Dit tarief werd bepaald aan de hand van de honorariumberekening voor zelfstandig psychologen.

© 2017 by PIT-TIG

bottom of page