Groepspraktijk

     PIT-TIG

 

Katrijn Brenning, oprichter en coördinator van PIT-TIG, studeerde in 2008 af als klinisch psychologe aan Universiteit Gent.

 

In 2012 behaalde ze de titel Doctor in de psychologie met haar onderzoek 'Psychologische processen in het ontstaan en voortbestaan van depressieve klachten'. Tijdens haar loopbaan aan de universiteit was ze ook steeds actief als klinisch psycholoog binnen het Universitair Psychologisch Centrum.

Momenteel is Katrijn nog steeds werkzaam als postdoctoraal onderzoeker en professor aan de universiteit. Dit in combinatie met haar functie als psycholoog en coördinator van groepspraktijk PIT-TIG.

 

Katrijn is een erkend klinisch psychologe, met een bijkomende 3-jarige opleiding cognitieve gedragstherapie. Sessies voor kinderen en jongeren worden door de meeste mutualiteiten deels terugbetaald. Verdere informatie omtrent terugbetaling vindt u hierErkenningsnummer psychologencommissie: 852108699.

Leen Slootmaeckers heeft meer dan 10 jaar ervaring in het psychotherapeutisch werken met volwassenen, jongeren en kinderen. Leen is creatief therapeut. Bijkomend volgde ze een postgraduaat autisme spectrumstoornissen, een opleiding LSCI (life space crisis intervention) en een basisopleiding experiëntiële en ontwikkelingsgerichte psychotherapie.

Op dit moment is Leen ook nog werkzaam in de gemeenschapsinstelling ‘De Zande’ waar ze jongeren begeleidt die geplaatst zijn door de jeugdrechter.

Tot slot is Leen ook docente kinderyoga waardoor technieken vanuit deze discipline kunnen worden ingezet tijdens de therapie met kinderen. 

 

Melissa Demuytere, coördinator vestiging Deerlijk, is erkend klinisch psychologe en cognitief gedragstherapeut i.o.

Melissa schoolt zich steeds bij via korte en langdurige opleidingen en vormingen. Eerder volgde ze de opleiding Detectie en behandeling van eetstoornissen (Eetexpert), Burn-out (The Human Link), Positieve psychologie, en is ze gecertificeerd trainer na de opleiding Autismecentraalmethodiek. Tevens is Melissa lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP) en de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP).

 

Melissa richt zich voornamelijk op adolescenten en (jong)volwassenen, waarbij ze zich specialiseert in depressieve en/of angstige klachten, burn-out, stressklachten, autisme en eetproblematiek.

​​

Naast haar functie bij pit-tig is Melissa ook werkzaam binnen groepspraktijk Eclips waar ze diagnostiek doet en (jong)volwassenen met psychologische moeilijkheden begeleidt.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 942117994.

Leen Versteynen is erkend klinisch psychologe en werkt met (jong)volwassenen rond allerlei psychologische klachten zoals angst, depressie, stress, vermoeidheidsklachten, autisme en moeilijkheden met hoogsensitiviteit.

In combinatie met haar werk bij groepspraktijk PIT-TIG, is Leen Versteynen ook werkzaam als psycholoog in een multidisciplinaire praktijk in Kortemark. Ook hier begeleidt ze (jong)volwassenen met psychische klachten.

Leen volgt op heden de bijkomende 4-jarige opleiding tot integratief psychotherapeut. Ook in het verleden schoolde ze zich voortdurend bij door het volgen van therapeutische opleidingen, waaronder recentelijk ‘mindfulness voor hulpverleners’ en ‘hoogsensitiviteit voor professionals’ (opleiding bij Elke Van Hoof, professor aan de Vrije Universiteit Brussel).

Leen Versteynen is lid van de VVKP en de BFP en heeft als erkenningsnummer: 852109927

Freija Vanneste is erkend klinisch psychologe. Ze richt zich zowel op volwassenen als kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele moeilijkheden en ontwikkelingsstoornissen (ASS, AD(H)D,...). Via korte en langdurige vormingen en opleidingen schoolt Freija zich nog steeds bij. Recent volgde ze de meerdaagse opleidingen ‘ouderschap na scheiding’, ‘Acceptance and Commitment Therapy bij kinderen en jongeren’ en de verdiepingsopleiding 'Hoogbegaafdheid'.  

 

Freija deed ervaring op als psychologe in het revalidatiecentrum Overleie binnen de diensten ADHD en ASS. Daarnaast was ze 10 jaar werkzaam als justitieassistente. Momenteel is Freija naast haar functie bij PIT-TIG werkzaam als psychologe in het Centrum voor Ambulante Revalidatie Accent waar ze instaat voor zowel diagnostiek als therapie bij kinderen met ASS en ADHD.

Freija is lid van de Belgische Federatie van Psychologen en van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen. Haar erkenningsnummer bij de psychologencommissie is 862119388.

Esther De Craemer is erkend klinisch psychologe. Ze richt zich voornamelijk op (jong)volwassenen met klachten zoals angst, burn-out, depressie, stress, vermoeidheidsklachten, ook gecombineerd met fysieke klachten. In het verleden bood ze in UZ Leuven psychologische ondersteuning aan mensen met chronische lichamelijke ziektes.

 

Naast haar functie bij pit-tig is Esther ook werkzaam als praktijkassistent aan Kulak.

 

Erkenningsnummer psychologencommissie: 952123187.

Joline Delaere is erkend klinisch psychologe en schoolt zich steeds bij via korte en langdurige opleidingen. Ze werkt met (jong)volwassenen waarbij ze zich richt op depressie- en angstklachten, trauma, interpersoonlijke problemen, negatief zelfbeeld, problemen met hevige emoties, burn-out en andere stressgerelateerde klachten. In het verleden bood Joline ook psychologische ondersteuning in het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge op de opname en behandeldienst.

 

Erkenningsnummer psychologencommissie: 952122388.

Annelies Dewever is erkend klinisch psychologe en richt zich in de vestiging Deerlijk op kinderen, jongeren en volwassenen met psychologische klachten zoals angst, depressie, stress, negatief zelfbeeld, gedragsmoeilijkheden en ontwikkelingsstoornissen (ASS, AD(H)D,...).

 

Naast haar functie bij PIT-TIG is Annelies ook werkzaam in het Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) Ter Kouter waar ze zowel diagnostiek als therapie voorziet bij kleuters. Daarnaast biedt Annelies begeleiding aan peuters, kleuters, lagereschoolkinderen, adolescenten en (jong)volwassenen met een gehoorproblematiek.

 

Annelies is lid van de VVKP en BFP. Via korte en langdurige vormingen en opleidingen schoolt ze zich voortdurend bij.

 

Erkenningsnummer psychologencommissie: 952124532.

Hilde Debuyck is klinisch orthopedagoog (master gezinspedagogiek) en heeft meer dan 30 jaar ervaring in het ortho-agogisch en opvoedingsondersteunend werken met kinderen, volwassenen en hun context.

 

Hilde schoolt zich voortdurend bij via opleiding rond diverse thema’s zoals ASS/autisme, gedrags- en psychische problematiek, emotionele ontwikkeling (DoŠen) en hechting. Momenteel ligt de focus binnen vorming op ‘emotionele ontwikkeling’ en ‘drienamiek’ (werken met de context).

Naast haar functie binnen Groepspraktijk PIT-TIG is Hilde werkzaam als stafmedewerker agogische zorg in Kerckstede vzw, een voorziening die ressorteert onder het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). Hilde geeft ook vorming en coaching aan medewerkers over autisme, hechting en externaliserend gedrag.

Hilde is lid van de VVO (Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen) en is erkend als klinisch orthopedagoog.  Visumnummer: 288622