Melissa Demuytere, coördinator vestiging Deerlijk, is erkend klinisch psychologe en cognitief gedragstherapeut i.o.

Melissa schoolt zich steeds bij via korte en langdurige opleidingen en vormingen. Eerder volgde ze de opleiding Detectie en behandeling van eetstoornissen (Eetexpert), Burn-out (The Human Link), Positieve psychologie, en is ze gecertificeerd trainer na de opleiding Autismecentraalmethodiek. Tevens is Melissa lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP) en de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP).

 

Melissa richt zich voornamelijk op adolescenten en (jong)volwassenen, waarbij ze zich specialiseert in depressieve en/of angstige klachten, burn-out, stressklachten, autisme en eetproblematiek.

​​

Naast haar functie bij pit-tig is Melissa ook werkzaam binnen groepspraktijk Eclips waar ze diagnostiek doet en (jong)volwassenen met psychologische moeilijkheden begeleidt.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 942117994.

70756863_376388573263299_368486482507621

Annelies Dewever is erkend klinisch psychologe en cognitief gedragstherapeut i.o.

Ze richt zich op kinderen, jongeren en jongvolwassenen met psychologische klachten zoals angst, depressie, stress, negatief zelfbeeld, gedragsmoeilijkheden en ontwikkelingsstoornissen (ASS, AD(H)D,...).

 

Naast haar functie bij PIT-TIG is Annelies ook werkzaam in het Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) Ter Kouter waar ze zowel diagnostiek als therapie voorziet bij kleuters. Daarnaast biedt Annelies begeleiding aan peuters, kleuters, lagereschoolkinderen, adolescenten en (jong)volwassenen met een gehoorproblematiek.

 

Annelies is lid van de VVKP en BFP. Via korte en langdurige vormingen en opleidingen schoolt ze zich voortdurend bij.

 

Erkenningsnummer psychologencommissie: 952124532.

Josefien Monserez is erkend klinisch psychologe en klinisch orthopedagoge.

 

Ze richt zich op (jong)volwassenen met psychologische klachten zoals angst, depressie, stressklachten, burn-out, studieproblemen, vermoeidheids- of chronische pijnklachten en eetproblemen.

Josefien schoolt zich bij via korte en langdurige vormingen en opleidingen. Eerder volgde ze een opleiding omtrent ‘Acceptance and Commitment Therapy’ en ‘Gentle Teaching’.

 

Josefien is lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP).

Visumnummer: 308226.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 942126916.

pasfoto Josefien.jpeg

Julie Vandesonneville is erkend klinisch psychologe en bachelor in de orthopedagogie.

Ze richt zich op kinderen en jongeren met psychologische klachten zoals ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ADD, autisme,…), gedrags– en emotionele problemen, angstproblemen en studieproblemen.

Naast haar functie binnen PIT-TIG is Julie ook werkzaam in het Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) De Klinker in Ieper. Daar voert ze zowel diagnostiek als therapie uit bij kleuters en lagereschoolkinderen.

Julie is lid van de VVKP en BFP.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 952126968